Welcome to Ask a question on Space Alliance!, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
+1 vote
Cu cati bani contribuie Romania la bugetul ESA si ce avantaje avem din acest parteneriat?
by

2 Answers

0 votes
pai ... cu cati ? si ce avantaje avem ?
by
0 votes

Romania a fost a doua tara din fostul bloc estic care a devenit membra a agentiei spatiale europene ESA (dupa Cehia care a aderat in 2008). In februarie 2006 se semna acordul PECS ce stabilea o cooperare de 5 ani intre Romania si ESA, iar mai tarziu, la finalul acestei perioade s-a semnat Acordul privind Aderarea la Convenţia Agenţiei Spaţiale Europene.

Tratatul de aderare al Romaniei pe scurt:

•    Statutul de stat membru cu drepturi depline al ESA permite accesul organizaţiilor din România la toate programele derulate, aceasta constituind un important transfer de tehnologie. Accesul direct la sistemele spaţiale ESA va permite dezvoltarea aplicaţiilor spaţiale pentru agricultura, mediu, transporturi, masurarea dezastrelor, telemedicină.
•    Contribuţia financiară a României este suportată în întregime de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
•    La nivelul anului 2011, contribuţia României în calitate de stat membru la programele obligatorii ale ESA, în valoare de 5.7 mil Euro a fost calculată în conformitate cu metodologia aplicată statelor [..] din Convenţia ESA, pe baza estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză privind Venitul Naţional Net pentru perioada 2004-2006.
•    Pentru anul 2011 se va plăti contribuţia obligatorie a României în calitate de stat membru ESA aferentă perioadei 1 Iulie – 31 Decembrie, plata specială de aderare în valoare de 3.6 mil Euro şi contribuţia de 2 mil Eur aferentă ultimului an ca Stat European Cooperant […].
•    Pentru perioada 2012-2014, contribuţia financiară a României în calitate de stat membru la programele obligatorii se calculează pe baza estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză privind Venitul National Net pentru perioada 2007-2009 şi, conform evaluărilor reprezentanţilor departamentului financiar al ESA, va creşte cu aproximativ 30 % datorită creşterii Produsului Intern Brut al Romaniei in perioada menţionată.
•    Contribuţia financiară pentru programele opţionale ale ESA, calculată conform Convenţiei ESA, va fi stabilită prin Hotărâre de Guvern.
•    Pana la 31 decembrie 2019, 45% din contributia Romaniei la programele obligatorii ale ESA va fi monitorizată de o Grupa de lucru (Task Force) alcatuită din reprezentanţi ai ESA şi ai Agenţiei Spaţiale Române şi va fi utilizată pentru finantarea de programe/proiecte în măsură să conducă la realizarea de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale la nivel european.
•    În vederea creşterii competitivităţii entităţilor de cercetare, industriale şi academice pentru participarea la activităţile ESA, inclusiv activităţile de precalificare şi adaptare la cerinţele ESA, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică va iniţia si finanţa pentru perioada 2011-2019 un Program de Cercetare-Dezvoltare Inovare (CDI).

 

Mai multe amanunte in articolul Space Alliance:

Monitorul oficial al Romaniei a publicat legea pentru ratificarea acordului intre Romania si ESA

http://www.spacealliance.ro/articles/view.aspx?id=20111215092006

 

Pentru 2012 Romania a avut o contributie de 0.3% din bugetul ESA adica 7.6 milioane de euro.

by (2.8k points)
edited by
In 2013 bugetul spatial al Romaniei a crescut la 16 milioane de euro, mai mult de o dublare fata de anul trecut, iar predictia pentru perioada 2013-2019 este de 85 de milioane de euro. In termeni procentuali este o crestere a contributiei romanesti la bugetul agentiei spatiale europene de la 0.3% (2012) la 0.5% (2013), insa contributia fiecarui roman se mentine in continuare sub 1 euro/an (media la nivel european este de 15 euro/an).
Spre comparatie, in 2013, Cehia va contribui cu 13.7 milioane de euro, in timp ce Polonia cu 28.9 milioane.

http://www.spacealliance.ro/articles/view.aspx?id=20130301030158
...